INNHOLD FRA NR 1/2002

 

Åteforgiftning i en storfebesetning    (Torolf Røthe)

Rapport etter uhell med rottegift i besetning med melkekyr (OLa Moxnes)

Oljig ull- beror på skabb ?   (Åsa Lindquist)

Forebygging av diare og sepsis hos spedlam forårsaket av E.Coli   (Synnøve Vatn)

Et forsøk på å gjøre noe mot fluemakkangrep i Stord veterinærdistrikt 2001  (Arne Oftedal)

Målretta mastittbehandling i Norge anno 2001  (Liv Sølverød)

To tilfeller av vannmangel hos gris (Nils Amdal og Bjørn Lium)

Våtfor til gris- ernærings og helsemessige utfordringer (Halgeir Sterten, Magne Skjervheim, Peder Skåre)

Bruk av Zoolac Propaste profylaktisk til lam i sauebesetninger som erfaringsmessig har problem med colidiare  (Siri Skagestad og Freddy Helgesen)

E.coli -infeksjon hos gris- gratis laboratoriediagnostikk (Bjørn Lium)

Friskare geiter- ei undersøking av sjukdom hjå geit i to praksisområde ( Nils Leine, Gunnar Valdal)

Handlingsplan for kartlegging og kontroll av smittsom grisehoste (Bjølrn Lium, Børge Baustad)

Munnskurv hos sau- kan det forebygges? Synnøve Vatn, Ola Nafstad og Ove Harald Fossen

Vaksinering av geit (Tore Tollersrud)

 

Hele dette nummeret kan du laste ned i Word- format (10 Mb) ved å trykke HER